Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

en bloc - význam cudzieho slova

vcelku, hromadne (napr. hromadne hlasovať)