Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emotivita - význam cudzieho slova

silné citové vzrušenie