Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emotivita – význam cudzieho slova

silné citové vzrušenie