Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

encefalon – význam cudzieho slova

mozog