Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

en- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom v, vo vnútri