Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

en gros – význam cudzieho slova

vo veľkom, veľkoobchod