Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emulzia - význam cudzieho slova

sústava dvoch vzájomne sa nemiešajúcich a v sebe jemne rozptýlených látok