Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

empirický - význam cudzieho slova

opierajúci sa o skúsenosť, daný skúsenosťami