Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

herold - význam cudzieho slova

stredoveký dvorný a šľachtický ceremoniár, vyhlasujúci správy alebo ohlasujúci príchod svojho pána; hlásnik