Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hetero- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom rôzny, iný, odlišný