Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterotropia – význam cudzieho slova

viditeľné škúlenie, strabizmus