Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterokarpia – význam cudzieho slova

výskyt plodov rôzneho tvaru a veľkosti na tom istom jedincovi