Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

herpetofauna – význam cudzieho slova

plazy žijúce na konkrétnom území