Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

herpetofauna - význam cudzieho slova

plazy žijúce na konkrétnom území