Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterolit – význam cudzieho slova

oxid mangánu a zinku, nerast