Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

herostratizmus – význam cudzieho slova

porucha konania charakteristická chorobnou potrebou stať sa známym za každú cenu