Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heteromorfia - význam cudzieho slova

mnohotvárnosť, rôznorodosť, polymorfia