Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heteromorfia – význam cudzieho slova

mnohotvárnosť, rôznorodosť, polymorfia