Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterogamia – význam cudzieho slova

cudzoprašnosť