Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterogamia - význam cudzieho slova

cudzoprašnosť