Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hertz - význam cudzieho slova

fyzikálna jednotka frekvencie, značka Hz