Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hertz – význam cudzieho slova

fyzikálna jednotka frekvencie, značka Hz