Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterosexualita – význam cudzieho slova

pohlavná náklonnosť k opačnému pohlaviu; orientácia, v ktorej sa partnerská citová a sexuálna príťažlivosť zameriava na osoby opačného pohlavia.