Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterosugescia – význam cudzieho slova

ovplyvňovanie citov, postojov a názorov bez rozumovej úvahy vonkajším svetom, situáciou, inou osobou