Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterosexizmus – význam cudzieho slova

výlučné preferovanie heterosexuality a predsudky, nepriateľstvo k iným sexuálnym orientáciám.