Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterogenita - význam cudzieho slova

rôznorodosť, heterogénnosť