Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterogenita – význam cudzieho slova

rôznorodosť, heterogénnosť