Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ideogram – význam cudzieho slova

obrázkový písmový znak (čínske písmo, mapové značky a pod.); báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah; kaligram, carmen figuratum