Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ido – význam cudzieho slova

umelý medzinárodný jazyk, z upraveného esperanta