Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idiot - význam cudzieho slova

duševne zaostalý človek; hlupák