Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idioblast – význam cudzieho slova

bunka alebo skupina buniek, ktoré sa obsahom, tvarom alebo inými vlastnosťami odlišujú od iných; vlastnými kryštalickými plochami obmedzená čiastočka premenených hornín