Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ideokracia – význam cudzieho slova

vláda ideí