Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ignotum per ignotum - význam cudzieho slova

neznáme definované neznámym