Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idiograf – význam cudzieho slova

rukopis, vlastnoručný podpis