Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idiograf - význam cudzieho slova

rukopis, vlastnoručný podpis