Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idiomorfia - význam cudzieho slova

vývoj kryštálov podľa ich vnútornej stavbe zodpovedajúcich kryštálových tvarov