Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

igumen - význam cudzieho slova

predstavený pravoslávneho kláštora