Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

igumen – význam cudzieho slova

predstavený pravoslávneho kláštora