Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idiotizmus – význam cudzieho slova

idiotstvo, slabomyselnosť