Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idol - význam cudzieho slova

modla, predmet zbožňovania, kultový predmet, nepravý ideál