Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idiocia – význam cudzieho slova

najťažší stupeň slabomyseľnosti, idiotizmus