Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idiolekt – význam cudzieho slova

štýl jazykového prejavu príznačný pre určitú skupinu alebo jednotlivca