Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

idiom - význam cudzieho slova

svojrázny jazykový výraz, spravidla priamo nepreložiteľný, príslovie