Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ikonostas – význam cudzieho slova

stena s tromi vchodmi oddeľujúca v pravoslávnych a gréckokatolíckych chrámoch oltárnu časť od priestoru pre veriacich