Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obezita – význam cudzieho slova

chorobná tučnota, nadváha