Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rasizmus – význam cudzieho slova

teória o údajnej nadradenosti niektorých ľudských plemien a na jej základe uplatňovaná politika nerovnosti plemien a diskriminácie tzv. menejcenných etník alebo celých národov