Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reality show – význam cudzieho slova

televízne programy, ktorých účinkujúci žijú určitý čas, spravidla niekoľko mesiacov na mieste izolovanom od okolitého sveta a pod stálym dohľadom kamier