Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

raster - význam cudzieho slova

sieťka, mriežka; linkovaný papier