Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rave – význam cudzieho slova

monotónna hudba s cieľom priviesť poslucháča do tranzu