Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

realista – význam cudzieho slova

vecne uvažujúci a konajúci človek; stúpenec realizmu