Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reagencia, reagens, reagent – význam cudzieho slova

pomocná látka vyvolávajúca príslušnú chemickú reakciu v skúmanej látke; činidlo, skúmadlo