Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reaktor – význam cudzieho slova

zariadenie na prevádzanie riadených jadrových reakcií; laboratórne zariadenie na chemickú premenu látok