Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rating – význam cudzieho slova

stanovenie sadzieb alebo dávok, tarifa; bodové hodnotenie rizík, medzinárodne ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti