Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

re - význam cudzieho slova

solmizačná slabika pre tón d