Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

re – význam cudzieho slova

solmizačná slabika pre tón d