Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

razancia – význam cudzieho slova

dôraz, dôraznosť, prudkosť, sila, priebojnosť