Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

razancia - význam cudzieho slova

dôraz, dôraznosť, prudkosť, sila, priebojnosť