Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

readmisia – význam cudzieho slova

prijatie, pripustenie naspäť