Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ratio – význam cudzieho slova

rozum; pomer; dôvod