Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reaktant - význam cudzieho slova

látka vznikajúca pri chemickej reakcii