Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reaktant – význam cudzieho slova

látka vznikajúca pri chemickej reakcii